Επωνυμία: MARTIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός τίτλος: MARTIN ΙΚΕ 

Έδρα:  ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΤΣΑ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ  ΤΚ: 57009  

Αριθμός ΓΕΜΗ :  143278804000  

Εταιρικό Κεφάλαιο :  500.000€ 

Εταίροι:   

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 99,00% του εταιρικού κεφαλαίου, Σωκράτους 1, Λαγκαδάς, Τ.Κ 57200, 
  • ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΑΜΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 1,00% του εταιρικού κεφαλαίου, Καβαλάρι Λαγκαδά,  Τ.Κ 57200, 

Διαχειριστής: 

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  Σωκράτους 1, Λαγκαδάς, Τ.Κ 57200