Οι άνθρωποί μας

Η Martin Bathroom προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός δυναμικού περιβάλλοντος. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπους μας. Αυτοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας μας και την κινητήρια δύναμη σε ό,τι κάνουμε.

Εκτιμούμε την αριστεία, το ζήλο για εργασία, την ακεραιότητα, τον προσανατολισμό στον πελάτη και τη συνείδηση για ασφάλεια και ψάχνουμε για τα ίδια χαρακτηριστικά στα άτομα που ενδιαφέρονται να εργασθούν σε εμάς.

Η επίτευξη των επαγγελματικών στόχων της εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της. Μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων μας και της σύνθεσης γνώσεων και απόψεων επενδύουμε στο μέλλον της ίδιας μας της εταιρείας και επιτυγχάνουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Για το λόγο αυτό οι άνθρωποί μας ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες τάσεις που επικρατούν στο χώρο του επίπλου μπάνιου, επισκέπτονται διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και παρακολουθούν σεμινάρια και ημερίδες με τη στήριξη της διοίκησης της εταιρείας.