Η Martin Bathroom έχει νέα έδρα στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί καθημερινά με φορτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια σύγχρονη, εγχώρια, παραγωγική και εισαγωγική εταιρεία στο χώρο του επίπλου μπάνιου που στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδία κεφάλαια καθώς και στη γνώση, η οποία θεμελιώνεται στην εμπειρία 40 ετών αυστηρά επάνω στο ίδιο αντικείμενο.