Η εταιρεία «MartinIKE» έχει έδρα στην καρδιά της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και εξυπηρετεί καθημερινά με φορτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια σύγχρονη, εγχώρια, παραγωγική και εισαγωγική εταιρεία στο χώρο του επίπλου μπάνιου που στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια καθώς και στη γνώση, η οποία θεμελιώνεται στην εμπειρία 32 ολόκληρων ετών αυστηρά επάνω στο ίδιο αντικείμενο.


Our Company

MARTIN BATHROOM is located in the heart of the Industrial Area of ​​Thessaloniki in Sindos. We are a modern, EU, construction company of furniture.

We have a wide range of ready-made bathroom furniture that we manufacture. Our innovative materials and their mechanisms meet the needs of every home to offer you furniture of exceptional quality at competitive prices.

We believe that everyone deserves to have the bathroom they want. We invest in our ideas but also in all the new fashion trends, in the materials and in the design of bathroom furniture.

You will find our exhibitions in Italy and Germany, guided by the continuous development and growth of our products. The strict choice of materials and high construction standards give our furniture excellent durability over time as well as unique finesse.

With all this long experience in its assets, our company MARTIN BATHROOM is able to understand in depth the requirements of the market, to identify all the critical factors that affect it and to always act in the interest of the consumer.

This post is also available in: Ελληνικα