Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας, οι οποίες βασίζονται στους κανόνες της καλής πίστης και της επιχειρηματικής ηθικής είναι:

    Ποιότητα: Η διατήρηση της ποιότητας με κάθε κόστος είναι αδιαπραγμάτευτη αξία για εμάς. Προσφέρουμε πρωτοποριακά υλικά και μοντέρνους μηχανισμούς στα έπιπλα μπάνιου ικανά να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας.

    Ασφάλεια: Με υπευθυνότητα παρέχουμε προϊόντα που είναι ασφαλή στη χρήση, πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον.

    Συνέπεια: Δεσμευόμαστε για τη συνεπή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων διεκπεραίωσης των εργασιών με τη συνδρομή όλων των σύγχρονων μέσων που διαθέτει η εταιρεία μας.

    Κοινωνική ευθύνη: Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η εταιρεία μας υποστηρίζει και προάγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις, όπως χορηγίες, για την ενίσχυση του έργου αθλητικών συλλόγων (Α.Π.Ε. Λαγκαδά, Μ.Α.Σ. Ερμής Λαγκαδά), σχολικής βιβλιοθήκης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Ενισχύεται ενεργά η τοπική κοινωνία και υιοθετείται πολιτική μη όχλησης του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης αναλώσιμων και υλικών συσκευασίας.

    Πρόοδος και ανάπτυξη: Για την MARTIN BATH η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη με τη χρήση όλων των καινοτόμων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί πάγια τακτική σε όλα τα στάδια της διαρθρωτικής οργάνωσης και λειτουργίας της. Αξιοποιούμε όλες τις νέες τεχνολογίες τόσο για την επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, όσο και για την παραγωγή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων μας.